Istnieją trzy reakcje po zobaczeniu projektu – pozytywna, negatywna i “wow”!

Reakcja “wow” jest głównym celem każdego twórcy.

Milton Glaser